افتتاحیه آتش بس 2

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم آتش بس ۲ با حضور برخی بازیگران و هنرمندان

افتتاحیه آتش بس 2

میترا حجار / تهمینه میلانی / گوهر خیراندیش در اففتاحیه فیلم آتش بس ۲

افتتاحیه آتش بس 2

محمدرضا شریفی نیا

افتتاحیه آتش بس 2

میلاد کی مرام و مستانه مهاجر در مراسم افتتاحیه فیلم آتش بس ۲

افتتاحیه آتش بس 2

عکسهای مراسم افتتاحیه فیلم آتش بس ۲

افتتاحیه آتش بس 2

مراسم افتتاحیه فیلم آتش بس ۲

افتتاحیه آتش بس 2

میترا حجاز و السا فیروز آذر

افتتاحیه آتش بس 2

فلور نظری و گوهر خیراندیش در افتتاحیه آتش بس ۲ شهریور ۹۳

افتتاحیه آتش بس 2

افتتاحیه آتش بس ۲

افتتاحیه آتش بس 2

مراسم افتتاحیه آتش بس ۲

افتتاحیه آتش بس 2

مریلا زارعی و تهمینه میلانی

افتتاحیه آتش بس 2

گوهر خیراندیش و محمدرضا شریفی نیا

افتتاحیه آتش بس 2

افتتاحیه آتش بس 2

گوهر خیراندیش و تهمینه میلانی

افتتاحیه آتش بس 2

میترا حجار