مراسم تجلیل و بزرگداشت جمشید هاشم پور بازیگر سینما

در این مراسم هنرمندانی چون ابوالفضل پورعرب، حسین فرح بخش، هنگامه قاضیانی، میلاد کی مرام، مهدی ماهانی,مجید واشقانی,علیرضا کمالی,هادی کمالی و هادی منبتی مدیر عامل موسسه تصویر شهر و … حضور داشتند.

تجلیل از جمشید هاشم پور

تجلیل از جمشید هاشم پور

مراسم تجلیل و بزرگداشت از جمشید هاشم پور بازیگر سینما در پردیس ملت با حضور : هنگامه قاضیانی,میلاد کی مرام,مجید واشقانی / عکس

تجلیل از جمشید هاشم پور

هنگامه قاضیانی

تجلیل از جمشید هاشم پور

تجلیل از جمشید هاشم پور

مهدی ماهانی

تجلیل از جمشید هاشم پور

مجید واشقانی و میلاد کی مرام و علیرضا کمالی نژاد

تجلیل از جمشید هاشم پور

علیرضا کمالی ,میلاد کی مرام و حسین سلیمانی مراسم تجلیل از جمشید هاشم پور

تجلیل از جمشید هاشم پور

جمشید هاشم پور – عکس

تجلیل از جمشید هاشم پور

هنگامه قاضیانی

تجلیل از جمشید هاشم پور

ابوالفضل پورعرب و جمشید هاشم پور – عکس

تجلیل از جمشید هاشم پور

تجلیل از جمشید هاشم پور

مراسم تجلیل از جمشید هاشم پور

تجلیل از جمشید هاشم پور

مراسم تجلیل از جمشید هاشم پور

تجلیل از جمشید هاشم پور

میلاد کی مرام و جمشید هاشم پور