زیبا کرمعلی

زیبا کرمعلی بازیگر جوان است که با فیلم لاتاری وارد سینما گردید متولد سال ؟ است.

تحصیلات :  دانشجوی کارگردانی سینما است.

وی گفته است سابقه بازیگری نه در تئاتر و نه در سینما نداشته است و بازی او در فیلم لاتاری در نقش نوشین که یکی از نقش های اصلی فیلم است اولین حضورش در سینما می باشد.

زیبا کرمعلی گفت محمد حسین مهدویان کارگردان فیلم لاتاری او را دانشکده او را دیده است و به وی پیشنهاد بازی در فیلم لاتاری را داده است.

اینستاگرام زیبا کرمعلی : Instagram / zibakaramali

زیبا کرمعلی در فیلم لاتاری

زیبا کرمعلی در پشت صحنه لاتاری

زیبا کرمعلی بازیگر دختر فیلم لاتاری

عکسهای زیبا کرمعلی

عکسهای زیبا کرمعلی در نشست خبری فیلم لاتاری در جشنواره فجر

زیبا کرمعلی عکسهای زیبا کرمعلی