عکسهای نشست خبری و مطبوعاتی فیلم فروشنده با حضور شهاب حسینی, ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در نشست مطبوعاتی فیلم فروشنده

نشست خبری فروشنده پس از بارگشت عوامل از فرانسه شامگاه روز دوشنبه 10 خرداد ماه 95 با حضور گسترده عکاسان و خبرنگاران در خانه همایش برگزار گردید.

اصغر فرهادی در نشست مطبوعاتی فیلم فروشنده

اصغر فرهادی کارگردان فیلم فروشنده

ترانه علیدوستی در نشست خبری فیلم فروشنده

ترانه علیدوستی

شهاب حسینی در نشست خبری فیلم فروشنده

شهاب حسینی

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در نشست مطبوعاتی فیلم فروشنده

شهاب حسینی در نشست خبری فروشنده / عکس جدید / خرداد 95

نشست مطبوعاتی خبری فیلم فروشنده

نشست خبری فیلم فروشنده با حضور عوامل

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در نشست مطبوعاتی فیلم فروشنده