عکسهای مراسم افتتاحیه شیار ۱۴۳ با حضور بازیگران ,عوامل فیلم و جمعی از مادران شهدا در برج میلاد / آبان ۹۳

افتتاحیه فیلم شیار 143

افتتاحیه فیلم شیار 143

نرگس آبیار ( کارگردان فیلم) و گلاره عباسی در کنار استاد محمود دولت آبادی

افتتاحیه فیلم شیار 143

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳

افتتاحیه فیلم شیار 143

گلاره عباسی ( بازیگر) و نرگس آبیار

افتتاحیه فیلم شیار 143

محمود دولت آبادی

افتتاحیه فیلم شیار 143

عکسهای مراسم افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳

افتتاحیه فیلم شیار 143

احمدرضا عابدزاده و همسرش

افتتاحیه فیلم شیار 143

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳

افتتاحیه فیلم شیار 143

حضور مادران شهدا در افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳

افتتاحیه فیلم شیار 143

حمید استیلی و همسرش / احمدرضا عابد زاده و همسرش / احسان و سولماز / افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ / آبان ۹۳

افتتاحیه فیلم شیار 143

پرستو صالحی

افتتاحیه فیلم شیار 143

رضا توکلی,حمید استیلی و گلاره عباسی

افتتاحیه فیلم شیار 143

جواد عزتی,حمید استیلی,رضا توکلی نرگس آبیار و همسرش,گلاره عباسی و آزاده نامداری

افتتاحیه فیلم شیار 143

عکس / جواد عزتی در مراسم افتتاحیه شیار ۱۴۳