تا کنون هنرمندانی زیادی در چالش سلط آب یخ شرکت کرده اند که می توان به علی کریمی, علی انصاریان رضا صادقی شهاب رمضان محسن افشانی رضا عطاران رامید جوان بهرام رادان زانیار خسروی و ... اشاره کرد

در ادامه میتوانید چند ویدیو از چالش سطل آب یخ را مشاهده نمایید